Eğitimler

“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.

SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır.

Kurumsal SOME’lerde istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler aşağıda verilmiştir. Eğitimler, Kurumsal SOME personelinin sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber olay müdahale koordinasyonu yapabilmesi için gerekli olan temel yetkinlikleri vermeyi hedeflemektedir.

Kurumsal SOME eğitimleri konusunda detay bilgi almak için bilgi@usga.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Neden USGA Eğitimleri?

• Online ve yerinde laboratuvar çalışma imkanı
• Türkçe Eğitim Notları (Sunum şeklinde)
• Her biri 300 sayfa 9 adet lab kitabı (Toplam 650 adet uygulama detayı)
• Her biri en az 5 yıllık kıdemli eğitmenler *
• Saha deneyimi ve tecrübe aktarımı
• Kariyer danışmanlığı

Giriş Düzeyi Eğitimler Eğitim Süresi
Bilgi Güvenliğine Giriş (Farkındalık Eğitimi) 10 Gün
Kullanıcı Güvenliği 3 Saat
Yöneticilere Odaklı Genel Güvenlik 2 Gün
Yöneticilere Odaklı ISO 27001 Bilgilendirme 3 Saat
Temel Güvenlik Denetimi 1 Gün
Temel Bilgisayar Analizi 3 Gün

Orta Düzey Eğitimler Eğitim Süresi
Güvenli Yapılandırma Denetimi 3 Gün
Siber Saldırı Teknikleri 2 Gün
Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi 2 Gün
Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi 2 Gün
Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi 1 Gün
Bilişim Sistemleri Adli Analizi 5 Gün
Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi 2 Gün
Ağ Adli Analizi 3 Gün
Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri 3 Gün
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi 3 Gün
Sosyal Mühendislik Saldırı ve Korunma Yöntemleri 2 Gün
Kayıt Yönetimi 2 Gün
Merkezi Güvenlik Kayıt Yönetim Sistemleri 4 Gün
Kayıt Analizi 5 Gün
Mobil Güvenlik 5 Gün

İleri Düzey Eğitimler Eğitim Süresi
Sızma Testi (Penetration Test) 5 Gün
Ddos Saldırıları ve Korunma Yöntemleri 2 Gün
Bilişim Hukuku Eğitimi 2 Gün
Kritik Altyapıların Korunması 1 Gün
İş Sürekliliği / Felaket Kurtarım Planlaması 2 Gün
Windows Güvenliği 3 Gün
Linux Güvenliği 3 Gün
TCP/IP Ağ Güvenliği 2 Gün
Aktif Cihaz Güvenliği 2 Gün
Sistem Güvenlik Denetimi 4 Gün
Kablosuz Ağ Güvenliği 2 Gün
Oracle Veritabanı Güvenliği 3 Gün
MSSQL Server Veritabanı Güvenliği 3 Gün
Web Uygulamaları Güvenliği 2 Gün
Güvenli Yazılım Geliştirme 3 Gün
İleri Sızma Testi Uzmanlığı 5 Gün
Zafiyet Bulma ve Geliştirme 3 Gün

USGA ve BİLGED işbirliğiyle oluşturulan eğitim kataloğunu ilgili linkten indirebilirsiniz.