Strateji ve Eylem Planlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi

Kurumsal Bilgi Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planlarının Oluşturulması/Geliştirilmesi

Neden Stratejik Planlama?
Teknik altyapıda alacağınız pek çok önlem, çalışanların uygun kullanım kurallarını benimsememesi nedeniyle etkinliğini yitirebilir.
Kurum çapında bilgi güvenliği bilincinin yaratılması, ortak bir risk ve koruma anlayışının benimsenmesi, her çalışanın kendi katkısının önemini anlaması bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli adımları oluşturmaktadır.
Eylem Planlarının Oluşturulması/Geliştirilmesi
Faaliyetler ve projeleri kapsayan eylem planları; kurumun amacı, hedefleri ve misyonunu temel alarak program ve alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri ve stratejileri ayrıntılı bir şekilde açıklar.

1. Policy Development and Management(Politika Geliştirme ve Yönetimi)
2. Scams and Fraud (Aldatmaca ve Dolandıcılık)
3. Network Security (Ağ Güvenliği)
4. Website Security (Web Sitesi Güvenliği)
5. Email (E-posta)
6. Mobile Devices (Mobil Cihazlar)
7. Employees(Çalışanlar)
8. Facility Security (Tesis Güvenliği)
9. Operational Security (Operasyonel Güvenlik)
10. Payment Cards (Ödeme Kartları)
11. Incident Response and Reporting (Olay Yanıtlama ve Raporlama)