Süreç Yönetim Hizmetleri

 • Güvenli Yapılandırma Denetimi
 • Sızma Testleri (Penetration)
 • Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi
 • Merkezi Güvenlik İzleme Ve Olay Yönetimi
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi
 • DDos Saldırılarından Korunma
 • Zararlı Yazılım Tespiti
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Kurumsal Farkındalık Hizmetleri
 • İş Sürekliliği/Felakat Kurtarım Planlaması
 • Kritik Altyapıların Korunması
 • İşletim Sistemleri Güvenliği (Windows, Linux)
 • Ağ Güvenliği, Aktif Cihaz Güvenliği, Kablosuz Ağ Güvenliği
 • Sistem Güvenlik Denetimi
 • Temel Güvenlik Denetimi
 • Kayıt Yönetimi
 • Veritabanı Güvenliği (Oracle, MSSQL Server)
 • Merkezi Güvenlik Kayıt Yönetim Sistemi Kuruluşu, Yönetimi
 • Kayıt Analizi
 • Mobil Güvenlik
 • İleri Sızma Testleri ve Zafiyet Bulma
 • Adli Analiz