Süreç Yönetim Hizmetleri

Süreç Yönetimi Hizmetleri

• Güvenli Yapılandırma Denetimi
• Sızma Testleri (Penetration)
• Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi
• Merkezi Güvenlik İzleme Ve Olay Yönetimi
• Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi
• DDos Saldırılarından Korunma
• Zararlı Yazılım Tespiti
• ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Oluşturulması
• Kurumsal Farkındalık Hizmetleri
• İş Sürekliliği/Felakat Kurtarım Planlaması
• Kritik Altyapıların Korunması
• İşletim Sistemleri Güvenliği (Windows, Linux)
• Ağ Güvenliği, Aktif Cihaz Güvenliği, Kablosuz Ağ Güvenliği
• Sistem Güvenlik Denetimi
• Temel Güvenlik Denetimi
• Kayıt Yönetimi
• Veritabanı Güvenliği (Oracle, MSSQL Server)
• Merkezi Güvenlik Kayıt Yönetim Sistemi Kuruluşu, Yönetimi
• Kayıt Analizi
• Mobil Güvenlik
• İleri Sızma Testleri ve Zafiyet Bulma
• Adli Analiz