Hakkımızda

Tarihçemiz

2012 Yılından bu zamana hizmet vermekteyiz

İnsanlık tarihi esas itibariyle değişimlerin ve dönüşümlerin tarihidir. Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında, varolan tehditlerin yerinde sayması da mümkün değildir. İnternetin içinde bulunduğumuz dünyada; hemen her alanda kullanılması siber tehditleri kritik hale getirmiş ve yepyeni bir sektörün doğmasına sebep olmuştur. Teknolojinin sürekli gelişmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin insanoğlunun hayatının her alanını kapsaması nedeniyle siber güvenlik ülkelerin toplumların ve bireylerin en önemli konusu haline gelmiştir.

“Ulusal Siber Güvenlik Akademisi” olarak siber güvenliğin önemine ve etkisine dikkat çekmek adına, bu alanda Türkiye’nin ilk dijital ve basılı yayın kuruluşu olan CyberMag dergisinin ve Siber Güvenlik alanında ülkemizin en köklü STK’sı Bilgi Güvenliği Derneği’nin iş birliği ve desteği ile bilgi güvenliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri güncel olarak takip ederek ülkemizde siber güvenlik üzerine farkındalık ve sinerji oluşturmayı ve bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktayız. Bu vizyon ile “USGA” siber alandaki tüm firma ve kuruluşlar içinde bir platform değeri taşımaktadır.

 

“USGA” kişilerin ve kurumların/firmaların siber alandaki tehlike ve tehditlere karşı gelişmeleri güncel olarak takip edebileceği ve bu alanda her türlü güvenlik çözümlerinden ve eğitimlerinden faydalanabileceği bir oluşum olma amacındadır. Bu amaçla; dünyadaki siber tehditleri takip ederek, edindiğimiz bilgileri ve verileri paylaştığımız (www.usga.com.tr.) sayfası bu alana ilgi duyanlar için önemli bir platform olarak hizmet vermektedir. Bu sitede vermiş olduğumuz eğitimler, yapmış olduğumuz etkinlikler ile ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Bunlara ek olarak, uzman insan kaynaklarımız ile birlikte, ihtiyaç duyacak kurum kuruluş ve kişilere profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla sitemizde ayrı bir platform oluşturulmuştur.

Ulusal Siber Güvenlik Akademisi olarak, Bilgi Güvenliği Derneği, Bilgi ve Eğitim Derneği başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sektördeki kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde etkinliklerimizi yürütmekteyiz. Ülkemiz için en kritik konuların başında gelen Siber Güvenlik konusunda ülkemize ve toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek temel hedefimizdir.
Ulusal Siber Güvenlik Akademisi

Uzman Ekip

100% Memnuniyet

Yerinde Ücretler

Work Process

How It Works

1

Easy Online Booking

Recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame

2

Get a cleaner

Recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame

3

Enjoy Cleanliness

Recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame

Team

Meet with our Brilliant Tem Members

Abdal Adil

Managing Director

Michel Wilam

Site Manager

Shawn Bella

House cleaner

Jhain michel

Cheif Officer